דבר ראש האולפנה

נעה הכהן

 

כאשר  סופר סת"ם יושב וכותב ספר תורה, הוא נזהר בכתיבתה של כל אות, מכיוון שכל אות חשובה ומיוחדת, 

ואם חסרה אות אחת בספר התורה, ספר התורה פסול. 

 

בזוהר הקדוש כתוב שלכל אדם מישראל יש אות בספר התורה, כך שכל אדם הוא מיוחד.

יש לו את האישיות , התכונות, השאיפות והרצונות שמייחדים אותו. 

בבית החינוך שלנו, אולפנת אמי"ת אוריה, אנחנו משתדלים להוציא מהכוח אל הפועל 

את הכוחות המיוחדים הגנוזים בכל אחת מתלמידותינו. 

זכינו ב"ה, לצוות מסור ולעשייה ענפה ומגוונת בכל התחומים הנ"ל.

 

מסופר בשם הרב צבי יהודה זצ"ל שאמר: סופר סת"ם כותב על קלף, מחנך כותב על הלב. 

יהי רצון שנזכה להיות סופרי סת"ם של הלב.

 

בתפילה שיהי נועם ה' עלינו, ותשרה הברכה במעשה ידינו.

נעה הכהן ראש האולפנא