איך מסכמים את ספר שופטים?

בנות ח' סיכמו את הלמידה השנתית בספר שופטים במפות חשיבה! יישר כח!

גלריית תמונות

ידיעות נוספות

יום המורה

כך ציינו התלמידות היקרות בהובלת מועצת תלמידות את יום המורה באולפנא.תודה רבה לכולן!